Rekolekcje UKCHS

Rekolekcje UKCHS

Materiały do spotkań formacyjnych w małych grupach UKCHS

Materiały do spotkań formacyjnych

2023/2024 r.

2022/2023 r.

2021/2022 r.

2020/2020 r.

2019/2020 R.

2018/2019 R.

2017/2018 R.

2016/2017 r.

2015/2016 r.

2014/2015 r.

2013/2014r.

2012/2013 r.

2011/2012 r.

2009/2010

2008/2009

2007/2008

 

 

Instytut Formacji Pastoralno – Liturgicznej

Instytut Formacji Pastoralno - Liturgicznej

Założycielami Instytutu Formacji Pastoralno-Liturgicznej są ks. Franciszek Blachnicki i ks. Wojciech Danielski.
W projekcie budowania ruchu żywego Kościoła szczególny akcent położony został przez ks. F. Blachnickiego na formację kapłanów, którzy są głosicielami słowa, szafarzami sakramentów i przewodnikami wspólnot eklezjalnych. Z inicjatywy Założycieli i według ich koncepcji na Wydziale Teologii KUL powstał unikalny kierunek i system studiów o charakterze formacyjno-akademickim, podejmowanych przez kapłanów z pasją duszpasterską (nie tylko związanych z Ruchem Światło-Życie). Po dwu latach studiów uzyskuje się licencjat kanoniczny (wymagany m.in. do uzyskania doktoratu z teologii).

Więcej informacji poniżej – kliknij ikonę

Instytut Formacji Pastoralno - Liturgicznej

Teksty o kapłaństwie

Nauczanie Kościoła o kapłaństwie

 • Tekst ks. Piotra Kulbackiego: Ewangelizacyjna wspólnota modlitwy i pracy u podstaw UKCHS

  Stowarzyszenie „Unia Kapłanów Chrystusa Sługi”, erygowane w roku 2000, jest zakorzenione w doświadczeniu wiary sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego (24 marca 1921 – 27 lutego 1987), który zapisał w swym testamencie: „Gdyby Pan pozwolił mi jeszcze żyć i działać, jednego bym pragnął, abym mógł skuteczniej i owocniej ukazywać w pośrodku współczesnego świata piękno i wielkość Tajemnicy..
 • Tożsamość kapłana a Ruchy

  List Ojca Świętego Benedykta XVI na rozpoczęcie roku kapłaństwa kilkakrotnie akcentuje konieczność pogłębienia tożsamości kapłańskiej poprzez rozwój współpracy ze świeckimi. Warto zatem przypomnieć zagadnienie posługi kapłana i  zaangażowania świeckich w kontekście wezwań do nowej ewangelizacji1. Perspektywa nowej ewangelizacjido jakiej wzywa Duch Święty poprzez Jana Pawła II staje się czasem dla kapłanów i wiernych, w którym trzeba „przyspieszyć kroku..
 • Czy kapłaństwo to moja własność?

  Omówienie artykułu z „PASTORES” nr 38(1)2008 (Odejścia z kapłaństwa… i powroty) ks. Andrzeja Czaja „Czy kapłaństwo to moja własność?” Chce podzielić się lekturą artykułu z „PASTORES” nr 38(1)2008 (Odejścia z kapłaństwa… i powroty) ks. Andrzeja Czaja „Czy kapłaństwo to moja własność?” Myśli zawarte w artykule przedstawię w punktach: Nie ulega wątpliwości, że kapłaństwo, którym cieszą się prezbiter i biskup, jest wielkim..
 • Posługa i życie prezbiterów

  Jaka jest natura posługi kapłańskiej? Jakie są jej podstawy chrystologiczne i eklezjologiczne? Jakie wynikają z niej konsekwencje duchowo-ascetyczne? Na te pytania, w świetle nauczania Soboru Watykańskiego II, odpowiada kard. Joseph RATZINGER, starając się równocześnie ukazać sens teologiczny i egzystencjalny posługi kapłańskiej w dzisiejszym zmieniającym się świecie. Treść: Wprowadzenie 1. Natura posługi kapłańskiej 1.1 Podstawa chrystologiczna 1.2 Rozwój w Tradycji (św. Augustyn)..
 • Kilka uwag o kierownictwie duchowym

  W naszym Statucie Unii Kapłanów Chrystusa Sługi czytamy, że: „Do sakramentu pojednania, o ile możności w połączeniu z kierownictwem duchowym, starają się kapłani Stowarzyszenia przystępować często i systematycznie” (n. 22). Abyśmy mogli owocniej korzystać z tego daru i sami nim służyć, przesyłam Braciom kilka uwag o kierownictwie duchowym. Podczas sprawowania sakramentu pokuty bardzo często wkraczamy na pole kierownictwa duchowego, radząc penitentom w wielu..

 

Nauczanie Kościoła o kapłaństwie