XXV Sympozjum Koinonia: MIŁOSIERNI JAK OJCIEC – PROGRAM DLA PARAFII, Łódź – Porszewice, 10-13 października 2016

Zapraszamy na XXV Sympozjum Koinonia „Miłosierni jak Ojciec – program dla parafii”, które odbędzie się w dniach 10-13 października 2016 roku w Porszewicach k. Łodzi. Sympozja Koinonia odbywające się od 1977 roku z inicjatywy Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, popularyzują posoborowy model parafii oparty o jej wymiar ewangelizacyjno-inicjacyjny. Model ten stanowi ważny punkt wyjścia dla podejmowania przez parafię wezwania do nowej ewangelizacji. Sympozja podejmują te zagadnienia zarówno na płaszczyźnie refleksji naukowej, jak i konfrontacji z już istniejącymi doświadczeniami wielu środowisk eklezjalnych. Spotkania mają na celu wspieranie się w rozwoju posługiwania przez osoby świeckie i duchowne zaangażowane w odnowę parafii, a przede wszystkim proboszczów. Tematykę tegorocznego Sympozjum wyznacza Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia oraz 40-lecie parafialnych rekolekcji ewangelizacyjnych zainaugurowanych przez ks. Franciszka Blachnickiego w Adwencie 1976 roku w Łodzi. Zajęcia poprowadzą zarówno profesorowie jak i duszpasterze. Szczegółowy program na ulotce.

PROGRAM
10 X 2016 – poniedziałek                       

1330 – Obiad                                   

1500 – Modlitwa popołudniowa

1515 – Wprowadzenie: Miłosierni jak Ojciec – program dla parafii 

             – ks. dr Marek Sędek, moderator generalny Ruchu Światło-Życie (Krościenko n. D. – Warszawa)

 

Kawa                                   

1700 – Prawda i wyzwolenie dziełem miłosierdzia

– p. dr hab. Krzysztof Wojcieszek, prof. WSNS Pedagogium (Warszawa)

1830 – Kolacja

1915 – Przygotowanie do liturgii

1930 – Eucharystia z nieszporami

11 X 2016 – wtorek

  730 – Jutrznia

  800 – Śniadanie

  900 – Modlitwa przedpołudniowa

Adoracja Najświętszego Sakramentu

103o – Ewangelizacja misją miłosierdzia – bp dr hab. Wiesław Śmigiel, prof. KUL (Pelplin)

1145 – Przygotowanie do liturgii

1200 – Eucharystia – przew. bp Wiesław Śmigiel

1330 – Obiad, spacer

1530 – Praca w grupach – krąg liturgiczny

1700 – Kolacja

Przejazd samochodami do WSD

Przejście przez Bramę Miłosierdzia Archikatedry Łódzkiej.

40 LAT

REKOLEKCJI  EWANGELIZACYJNYCH

Aula Wyższego Seminarium Duchownego

 

1800 – Nieszpory – przew. bp Marek Marczak (Łódź)

1830 – Rekolekcje ewangelizacyjne w koncepcji ks. Franciszka  Blachnickiego

– ks. dr hab. Piotr Kulbacki, prof. KUL (Łódź)

1900 – Świadkowie i owoce – prowadzenie ks. prob. Paweł Lisowski (Łódź)

2100 – Apel Jasnogórski. Zakończenie

 

12 X 2016 – środa

  730 – Jutrznia

  800 – Śniadanie

  900 – Celebracja miłosierdzia w sakramentach

– ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk (PWT Wrocław, prob. w Legnicy)

1030 – Teologia diakonii miłosierdzia – o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap (KUL)

1145 – Przygotowanie do liturgii

1200 – Eucharystia – przew. ks. dr Henryk Bolczyk (Carlsberg – Katowice)

1330 – Obiad, spacer

                                   

1600 – Modlitwa popołudniowa

Spotkania w grupach

1800 – Nieszpory

1830 – Kolacja

1930 – Wieczór wspomnień o rekolekcjach ewangelizacyjnych w różnych środowiskach

                                   

 

13 X 2016 – czwartek

                                   

  730 – Jutrznia

  800 – Śniadanie

  845 – Modlitwa przedpołudniowa

  900 – Program dla parafii – praktyczne propozycje. Podsumowanie, komunikaty

1030 – Przygotowanie do liturgii

1045 – Eucharystia

1145 – Obiad

 

 

Zgłoszenia i dodatkowe informacje:

 

Sekretariat Sympozjum KOINONIA

Centrum Światło-Życie

  1. Ks. Blachnickiego 2

34-450 Krościenko n. D.

e-mail: kopiagorka@oaza.pl

tel. (+48) 18 262 32 35

 

Formuła tego sympozjum spełnia kryteria corocznych rekolekcji kapłańskich.