Instytut Formacji Pastoralno – Liturgicznej

Instytut Formacji Pastoralno - Liturgicznej

Założycielami Instytutu Formacji Pastoralno-Liturgicznej są ks. Franciszek Blachnicki i ks. Wojciech Danielski.
W projekcie budowania ruchu żywego Kościoła szczególny akcent położony został przez ks. F. Blachnickiego na formację kapłanów, którzy są głosicielami słowa, szafarzami sakramentów i przewodnikami wspólnot eklezjalnych. Z inicjatywy Założycieli i według ich koncepcji na Wydziale Teologii KUL powstał unikalny kierunek i system studiów o charakterze formacyjno-akademickim, podejmowanych przez kapłanów z pasją duszpasterską (nie tylko związanych z Ruchem Światło-Życie). Po dwu latach studiów uzyskuje się licencjat kanoniczny (wymagany m.in. do uzyskania doktoratu z teologii).

Więcej informacji poniżej – kliknij ikonę

Instytut Formacji Pastoralno - Liturgicznej