Wiosenne rekolekcje 14-17.04.2009 r. – zaproszenie

Wiosenne rekolekcje dla Kapłanów, organizowane przez Unię Kapłanów Chrystusa Sługi, odbędą się w Krościenku n/Dunajcem, w dniach 14-17 kwietnia 2009 roku. Rozpoczęcie we wtorek obiadem o godz. 13.00 na Kopiej Górce, zakończenie we czwartek obiadem ok. g. 14.oo.

Rekolekcje poprowadzi Ks. dr Piotr Łabuda, wykładowca Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie i Dyrektor Wydawnictwa Diecezjalnego „Biblos”. Tematyka rekolekcji będzie nawiązywała do osoby i 
nauczania św. Pawła.

Zgłoszenia wraz z zadatkiem 50 zł prosimy kierować do Centrum Światło-Życie na Kopiej Górce w terminie do końca marca.

Adres Centrum:
ul. Ks. F. Blachnickiego 2;
34-450 Krościenko n. D.
tel.: 18/ 262 32 35;
e-mail: KopiaGorka@oaza.pl

konto: Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie, Krościenko, 05 8817 0000 20010020 3300 0001.

Ks. Jan Mikulski, Moderator UKChS