Wiosenne rekolekcje 22-25.04. 2003 r. (Gródek n. Dunajcem) – relacja

Księża należący do stowarzyszenia Unii Kapłanów Chrystusa Sługi spotkali się na rekolekcjach w Gródku nad Dunajcem. Spotkanie odbywa się od 22 do 25 kwietnia 2003 r. w tamtejszym Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym Diecezji Tarnowskiej „Arka”. W rekolekcjach bierze udział ponad 70 księży, głównie z Polski, ale także z Niemiec, Czech, Słowacji i Ukrainy.

Rekolekcje prowadzi ks. Andrzej Maciąg z Gródka Podolskiego na Ukrainie, od wielu lat związany z Ruchem Światło-Życie. Obecnie od 10 lat pracuje jako dyrektor Instytutu Nauk Religijnych na Ukrainie. Tematem rozważań jest posługa i duchowość kapłańska. W programie, oprócz nauk rekolekcyjnych, jest praca w grupach, świadectwa, nabożeństwa, Msze św. i modlitwy. Z uczestnikami rekolekcji spotkał się także pomocniczy biskup tarnowski Jan Styrna, który 23 kwietnia koncelebrował z nimi Mszę św. Na zakończenie spotkania, 25 kwietnia, księżą pojadą do Krościenka nad Dunajcem, gdzie będą się modlić przy grobie sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie.

Stowarzyszenie Unii Kapłanów Chrystusa Sługi ma pomagać swoim członkom w drodze do świętości i ambitnego kapłaństwa na miarę trzeciego tysiąclecia. Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc kapłanom w dążeniu do świętości na podstawie charyzmatu i duchowości Ruchu Światło-Życie. Oprócz dorocznych zgromadzeń generalnych i rekolekcji członkowie Stowarzyszenia Unii Kapłanów Chrystusa Sługi spotykają się w ciągu roku w grupach rejonowych w różnych polskich diecezjach.

Stowarzyszenie erygował w sierpniu 2000 r. biskup tarnowski Wiktor Skworc, delegat Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie. Pierwszym moderatorem został ks. Roman Litwińczuk z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, obecnie – moderator generalny Ruchu Światło-Życie. Księża należący do Unii mają w miarę możliwości jak najczęściej spotykać się na wspólnej modlitwie i dzieleniu się Słowem Bożym. Unia ma być kontynuacją idei sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego o wspólnocie kapłanów moderatorów.

Krzysztof Drwal