Jesienne rekolekcje 23-26 listopada 2015 r. („Charyzmat oazy rekolekcyjnej”) – zaproszenie

23 listopada 2015 -> 08:00 – 26 listopada 2015 -> 17:00

Rozpoczęcie w poniedziałek, 23 listopada – jutrznią o godz. 800 (zachęta do przyjazdu już w niedzielę), zakończenie w czwartek, 26 listopada, obiadem ok. godz. 1400.

TEMAT: Charyzmat oazy rekolekcyjnej                                             
Prowadzący
: Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych i UKCHS
W rekolekcjach mogą uczestniczyć wszyscy kapłani, również ci, którzy nie są jeszcze związani z Ruchem Światło-Życie.

ZGŁOSZENIA, wraz z zadatkiem 100 zł, prosimy kierować do Centrum Światło-Życie na Kopiej Górce w terminie do 15 listopada br., podając: imię i nazwisko, rok urodzenia, diecezję, numer telefonu)

ADRES
Centrum Ruchu Światło-Życie
ul. Ks. F. Blachnickiego 2;
34-450 Krościenko n. D.
tel.: ; ; e-mail: KopiaGorka@oaza.pl

KONTO
Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie – DOR
91 8817 0000 2001 0020 3300 0102 (tytułem: rekolekcje kapłańskie)
Uwaga. Przy zbiorowych wpłatach podajemy nazwiska kapłanów)

*****             
Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki o oazie rekolekcyjnej:
Metodę oaz rekolekcyjnych należy traktować jako specyficzny charyzmat, czyli pewną formę, do której, jeżeli jest wiernie stosowana, bez samowolnych uproszczeń oraz istotnych zmian, przywiązana jest – dzięki postanowieniu Bożemu – łaska przebudzenia i odnowy życia Bożego. Potwierdziły to niezliczone doświadczenia. Pielęgnowanie tego charyzmatu, wierność wobec niego, organizowanie coroczne oaz oraz ich rozwijanie należy uważać za główne zadanie na wszystkich szczeblach organizacyjnych.[] Oaza rekolekcyjna jest pierwszym i pod­stawowym narzędziem i środkiem ewangelizacji. [] 
Oaza rekolekcyjna jest tak
że przeżyciowym, doświadczalnym wprowadzeniem w duchowość Światło-Życie. []  Dzięki niej duchowość ta zostaje przekazana niejako egzystencjalnie, przez cały styl życia i atmosferę oazy, a nie tylko teoretycznie przez jej opisanie. Oaza rekolekcyjna jest najlepszym wprowadzeniem na drogę ucznia. 
ks. F. Blachnicki, Międzynarodowa Diakonia Ewangelizacji Światło-Życie. Projekt statutu, Carlsberg 1983, rozdział IV