XXVI Sympozjum Koinonia: „Młodzi w parafii”, Łódź – Porszewice, 9-12 października 2017

Zapraszamy na XXVI Sympozjum Koinonia „Młodzi w parafii”, które odbędzie się w dniach 9-12 października 2017 roku w Porszewicach k. Łodzi. Sympozja Koinonia odbywające się od 1977 roku z inicjatywy Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, popularyzują posoborowy model parafii oparty o jej wymiar ewangelizacyjno-inicjacyjny. Model ten stanowi ważny punkt wyjścia dla podejmowania przez parafię wezwania do nowej ewangelizacji. Sympozja podejmują te zagadnienia zarówno na płaszczyźnie refleksji naukowej, jak i konfrontacji z już istniejącymi doświadczeniami wielu środowisk eklezjalnych. Spotkania mają na celu wspieranie się w rozwoju posługiwania przez osoby świeckie i duchowne zaangażowane w odnowę parafii, a przede wszystkim proboszczów. Tematykę tegorocznego Sympozjum wyznacza zbliżający się  Synod Biskupów poświęcony młodzieży.

PROGRAM

9 X 2017 – poniedziałek

1330 – Obiad
1500 – Modlitwa popołudniowa
1515 – Wprowadzenie: Młodzi w parafii
– ks. dr Marek Sędek, moderator generalny Ruchu Światło-Życie (Krościenko n. D. – Warszawa)

Kawa
1600 – Budowanie więzi młodych z parafią – analiza socjologiczno-pastoralna – ks. dr hab. Kazimierz Święs, prof. KUL
– praca w grupach
1830 – Kolacja
1915 – Przygotowanie do liturgii
1930 – EUCHARYSTIA z nieszporami

10 X 2017 – wtorek

730 – JUTRZNIA
800 – Śniadanie
900 – Modlitwa przedpołudniowa
Adoracja Najświętszego Sakramentu
1030 – Liturgia miejscem obecności młodych w parafii według ks. F. Blachnickiego – ks. dr hab. Piotr Kulbacki, prof. KUL (Łódź – Lublin)
1145 – Przygotowanie do liturgii
1200 – EUCHARYSTIA
1330 – Obiad, spacer
1530 – Nowa ewangelizacja – Jacek Dudzic, ewangelizator młodzieży
– praca w grupach
1800 – NIESZPORY
1830 – Kolacja
1900 – Doświadczenia pracy z młodzieżą w parafii
2100 – Apel Jasnogórski.

 11 X 2017 – środa

730 – JUTRZNIA
800 – Śniadanie
900 – Modlitwa przedpołudniowa
Adoracja Najświętszego Sakramentu
1030 – Komunikacja proboszczów z młodymi i ich duszpasterzami – aspekty psychologiczne – dr hab. Tomasz Ochinowski
(Uniwersytet Warszawski)
– warsztaty
1330 – Obiad, spacer
1600 – Dokumenty przed synodem o młodych
– bp dr hab. Grzegorz Ryś (UPJP II)

1800 – EUCHARYSTIA z nieszporami – bp dr hab. Grzegorz Ryś
1900 – Kolacja
1930 – Doświadczenia pracy z młodzieżą w parafii
2100 – Apel Jasnogórski.

12 X 2014 – czwartek

 730 – JUTRZNIA
800 – Śniadanie
845 – Modlitwa przedpołudniowa
900 – Młodzi w parafii – praktyczne propozycje. Podsumowanie, komunikaty
1030 – Przygotowanie do liturgii
1045 – EUCHARYSTIA
1145 – Obiad

JAK DOJECHAĆ?

Ośrodek konferencyjno-rekolekcyjny w Porszewicachjest położony przy DK 71 – między Konstantynowem Łódzkim i Pabianicami. Dojazd najprostszy – z S8 skręcić na S14 i na DK 71 (kierunek Zgierz). Można do S8 dojechać A1 (wschodnia obwodnica Łodzi). Busy kursują z Konstantynowa i Pabianic. Z dworca PKP i PKS Łódź Kaliska przez Konstantynów jest tylko kilkanaście kilometrów.
Adres: Porszewice 24C, 95-200 Pabianice
GPS: 51.720954, 19.297517

 Formuła tego sympozjum spełnia kryteria dorocznych rekolekcji kapłańskich.

Ulotka – zaproszenie

Ulotka – zaproszenie