XXIX OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KOINONIA „ŻYCIE ODDAŁEM ZA KOŚCIÓŁ” – nawrócenie pastoralne. W setną rocznicę urodzin ks. Franciszka Blachnickiego 12–15 PAŹDZIERNIKA 2020 SPAŁA

Zapraszamy na XXIX Sympozjum Koinonia: „ Życie oddałem za Kościół ” – nawrócenie pastoralne, które odbędzie się w dniach 12-15 października 2020 roku w Spale. Sympozja Koinonia odbywające się od 1977 roku z inicjatywy Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, popularyzują posoborowy model parafii oparty o jej wymiar ewangelizacyjno-inicjacyjny. Model ten stanowi ważny punkt wyjścia dla podejmowania przez parafię wezwania do nowej ewangelizacji. Sympozja podejmują te zagadnienia zarówno na płaszczyźnie refleksji naukowej, jak i konfrontacji z już istniejącymi doświadczeniami wielu środowisk eklezjalnych. Spotkania mają na celu wspieranie się w rozwoju posługiwania przez osoby świeckie i duchowne zaangażowane w odnowę parafii, a przede wszystkim proboszczów.

PROGRAM

12 X 2020 – poniedziałek

1300 – Obiad
1430 – Modlitwa popołudniowa
1515 – Wprowadzenie: Dojrzałość chrześcijańska – ks. dr Marek Sędek/ks. dr hab. Piotr Kulbacki, prof. KUL,
1530 – Rozwój myśli eklezjologicznej ks. F. Blachnickiego. Refleksja pastoralna – ks. dr Marek Sędek (IFPL KUL) moderator generalny Ruchu Światło-Życie (Krościenko n. D. – Warszawa)
– praca w grupach
1730 – Parafia wspólnotą otwartą na migrantów – ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski (UPJP II)
1800 – Kolacja
1830 – Przygotowanie do liturgii
1900 – EUCHARYSTIA z nieszporami

13 X 2020 – wtorek

  730 – JUTRZNIA
  800 – Śniadanie
  900 – Modlitwa przedpołudniowa
Adoracja Najświętszego Sakramentu
1030 – Parafia misyjna w ujęciu ks. F. Blachnickiego a pobożność ludowa – ks. dr. hab. Piotr Kulbacki, prof. KUL
1145 – Przygotowanie do liturgii
1200 – EUCHARYSTIA
1300 – Obiad, spacer
1600 –  praca w grupach
1700 – Pastoralne nawrócenie w projekcie budowania parafii „Nowa Wspólnota” – ks. dr hab. Bogdan Biela, prof. UŚ.
1730– NIESZPORY
1800 – Kolacja
1900 – ks. Franciszek Blachnicki – wspomnienia i inspiracje dla mojego kapłaństwa
2100 – Apel Jasnogórski.

14 X 2020 – środa

  730 – JUTRZNIA
  800 – Śniadanie
  900 – Modlitwa przedpołudniowa
Adoracja Najświętszego Sakramentu
1030 – Wokół instrukcji „Nawrócenie pastoralne wspólnoty parafialnej…” – ks. dr hab. Tomasz Wielebski,
prof. UKSW, Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów
1130 – Wartość pastoralna dzieła ks. Franciszka Blachnickiego w XXI wieku – bp dr Krzysztof Włodarczyk (Uniwersytet Szczeciński)
1300 – Obiad, spacer
1630 – Przygotowanie do liturgii
1700 – EUCHARYSTIA z nieszporami, przew. bp dr Krzysztof Włodarczyk (Koszalin), Delegat Episkopatu ds. RŚŻ
1800 – Kolacja
1830 – Zakończenie

JAK DOJECHAĆ?

Dom Formacyjno-Rekolekcyjny „Ostoja” w Spale jest położony przy DK 48 – między Tomaszowem Mazowieckim a Inowłodzem
Dojazd – z S8 skręcić w DK 48 w kierunku Radomia (ok. 10 km.)
ADRES:
Dom Formacyjno-Rekolekcyjny
Diecezji Łowickiej
„Ostoja” w Spale
97-214 Spała, ul. Piłsudskiego 6/10

Formuła tego sympozjum spełnia kryteria dorocznych rekolekcji kapłańskich.

ULOTKA DO POBRANIA