Ukraina

Animator grupy: ks. Paweł Rossa
tel.
e-mail: xprossa@gmail.com
Termin spotkań: ustalany na bieżąco
Miejsce: ustalane na bieżąco