Ks. Piotr Kulbacki laureatem nagrody „Pro Redemptione”.

Ks. Piotr Kulbacki laureatem nagrody „Pro Redemptione”.
Kapituła nagrody przyznawanej przez wydawnictwo oo. Redemptorystów i wydawany od 90-lat kwartalnik „Homo Dei” służący formacji kapłańskiej, przyznała nagrodę „Pro Redemptione” ks. prof. Piotrowi Kulbackiemu. Wieloletni kurator Instytutu Formacji Pastoralno-Liturgicznej KUL i organizator życia Unii Kapłanów Chrystusa Sługi otrzymał ją w kategorii troski o formację kapłańską. Laureat podkreśla, że stanowi to wyróżnienie dla całego naszego środowiska moderatorów Ruchu Światło-Życie.
Wręczenie nagród nastąpiło 9 listopada 2022 roku w Krakowie podczas naukowego sympozjum nt. „Synodalność – nasza odpowiedzialność za Kościół”. Gratulujemy wszystkim laureatom!
Nagrodę specjalną otrzymał:

  • Abp Większy Światosław Szewczuk, Zwierzchnik Kościoła Greckokatolickiego – w uznaniu za posługę umacniania nadziei i wiary oraz posługę jednania na Ukrainie.

Nagrody w pięciu kategoriach otrzymali:

  • Abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący KEP – w uznaniu za dorobek naukowy i świadectwo życia chrześcijańskiego, szczególnie podczas pandemii i wojny na Ukrainie,
  • O. prof. Wojciech Bołoz CSsR (UKSW) – za wieloletnią posługę asystenta kościelnego Homo Dei oraz ks. prof. Andrzej Zwoliński (UPJP II) – za długoletnią współpracę z wydawnictwem Homo Dei,
  • Ks. prof. Piotr Kulbacki – za troskę o formację kapłanów (Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej KUL),
  • Ks. prof. Józef Grzywaczewski (UKSW) – za pracę duszpasterską polskiego kapłana za granicą (rektor seminarium polskiego w Paryżu),
  • Ks. Michał Olszewski SCJ – nagroda dla młodego kapłana za tworzenie nowych form ewangelizacji dzieci i młodzieży („Profeto”).

Ks. Marek Sędek