Komunikat: O kolejnym Walnym Zgromadzeniu Generalnym UKCHS 2003 r.

Kolejne Walne Zgromadzenie Unii Kapłanów Chrystusa Sługi odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2003 roku. Rozpoczęcie w poniedziałek o godz. 13.00, a zakończenie we wtorek ok. godz. 15.00.

Na Zgromadzenie są zaproszeni wszyscy członkowie Unii. Kończy się kadencja obecnego Zarządu. Zgromadzenie powinno dokonać oceny działalności Stowarzyszenia oraz wybrać nowy Zarząd i Moderatora. Należy wcześniej powiadomić o zamiarze wzięcia udziału w Zgromadzeniu.

Dotychczasowym Moderatorem Unii jest wybrany 27 listopada 2000 roku ks. Roman Litwińczuk z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, jego zastępcą ks. Marek Sędek z diecezji warszawsko-praskiej, skarbnikiem ks. Henryk Bartuszek z archidiecezji warszawskiej, sekretarzem – ks. Marek Boruc z diecezji siedleckiej a ks. Piotr Kulbacki, moderator krajowy KWC jest członkiem zarządu.

Stowarzyszenie Unia Kapłanów Chrystusa Sługi zostało erygowane 15 sierpnia 2000 roku przez biskupa diecezji tarnowskiej Wiktora Skworca. Należy do niego ponad 100 kapłanów z różnych diecezji, zgromadzeń zakonnych a także z Niemiec i Słowacji. Część z nich należała wcześniej do nieformalnej Unii Kapłanów Chrystusa Sługi powstałej z inspiracji Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego jeszcze w 1980 roku.

ks. Arkadiusz Rakoczy