Komunikat: Nowa Diakonia UKCHS

W dniu 24 listopada 2015r. podczas rekolekcji UKCHS, których tematem był „Charyzmat oazy rekolekcyjnej” odbyły się dwa spotkania UKCHS. W czasie jednego z nich Zgromadzenie Generalne wybrało nowy skład Zarządu Stowarzyszenia „Unia Kapłanów Chrystusa Sługi”, który został zatwierdzony przez Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża.

 Nowy skład zarządu, czyli Diakonia UKCHS

Ks. Wojciech Ignasiak – moderator
Ks. Maciej Krulak – zastępca
Ks. Ireneusz Kopacz – członek zarządu
Ks. Kamil Prus – skarbnik
Ks. Radosław Rotman – sekretarz

Ks. Wojciech Ignasiak – moderator UKCHS w specjalnym komunikacie podziekował dotychczasowej Diakonii za posługę i trud włożony w pracę na rzecz Stowarzyszenia „Unia Kapłanów Chrystusa Sługi”