Jesienne Rekolekcje Unii Kapłanów Chrystusa Sługi 27- 30 listopada 2017 r.

Diakonia Unii Kapłanów Chrystusa Sługi zaprasza na rekolekcje kapłańskie, które odbędą się w dniach od 27 do 30 listopada 2017 r. w Krościenku n. Dunajcem. W ramach rekolekcji zostanie przeprowadzona Oaza Rekolekcyjna Diakonii (ORD). Zadaniem ORD jest ukazanie całościowej wizji i syntezy Ruchu Światło-Życie oraz miejsca Ruchu w budowaniu żywego Kościoła w parafiach.
Rozpoczęcie rekolekcji w poniedziałek 27 listopada o godz. 7.00, zakończenie w czwartek 30 listopada obiadem ok. g. 14.00. Ze względu na czas rozpoczęcia rekolekcji zachęcamy księży do przyjazdu już w niedzielę wieczorem. W rekolekcjach mogą uczestniczyć wszyscy kapłani, również ci, którzy nie są jeszcze związani z Ruchem Światło-Życie.

Zgłoszenia, wraz z zadatkiem 100 zł, prosimy kierować do Centrum Światło-Życie na Kopiej Górce w terminie do 11 listopada 2017r. (podając: imię i nazwisko, rok urodzenia, diecezję, numer telefonu, adres mailowy)

Prosimy o zabranie na rekolekcje:
Pisma św.
Stuły koloru białego i fioletowego
Alby
Księgi Liturgii Godzin

Adres:
Centrum Ruchu Światło-Życie

ul. Ks. F. Blachnickiego 2;
34-450 Krościenko n. D.
tel. e-mail: KopiaGorka@oaza.pl

Konto
Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie – DOR

91 8817 0000 2001 0020 3300 0102 (tytułem: rekolekcje kapłańskie 2017)
Uwaga. Przy zbiorowych wpłatach podajemy nazwiska kapłanów)