Jesienne rekolekcje Unii Kapłanów Chrystusa Sługi 26-29 listopada 2018 r.

        „Podsumowując trzeba powiedzieć,  że poprzez te trzy funkcje życiowe jakimi są : martyria, leiturgia, diakonia, żyje i buduje się Kościół jako wspólnota. Jeżeli te funkcje są rzeczywiście wypełniane, są żywe, wtedy powstaje komunia, communio, w wyniku świadectwa, liturgii i posługi. I dlatego jeżeli chcemy gdzieś stworzyć żywą wspólnotę, budować Kościół, to musimy praktycznie dbać o to, żeby ciągle była żywa martyria, leiturgia i diakonia. Jeżeli wszyscy są włączeni w ten proces świadectwa, sprawowania liturgii, wzajemnych służb we wspólnocie, to wtedy wspólnota żyje, rozwija się żywy Kościół. Kościół żywy, czyli ten, który faktycznie wciela się w jakąś wspólnotę i jest urzeczywistnioną międzyludzką wspólnotą zrodzoną ze wspólnoty z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym. (ks. F. Blachnicki Rekolekcje dla Wspólnoty Kapłanów Chrystusa Sługi, Światło-Życie, Lublin 1994, s.53n).

Diakonia Unii Kapłanów Chrystusa Sługi zaprasza na rekolekcje kapłańskie, które odbędą się w dniach od 26 do 29 listopada 2018 r. w Krościenku n. Dunajcem. Rekolekcje będą współprowadzone przez wszystkich żyjących Moderatorów Generalnych:  ks. Henryka, ks. Romana, bpa Adama i ks. Marka w tematach leiturgia, diakonia, martyria, koinonia.
Rozpoczęcie rekolekcji w poniedziałek 26 listopada o godz. 7.30, zakończenie w czwartek 30 listopada obiadem ok. g. 13.30. Ze względu na czas rozpoczęcia rekolekcji zachęcamy księży do przyjazdu już w niedzielę wieczorem. W rekolekcjach mogą uczestniczyć wszyscy kapłani, również ci, którzy nie są jeszcze związani z Ruchem Światło-Życie.

Zgłoszenia, wraz z zadatkiem 100 zł, prosimy kierować do Centrum Światło-Życie na Kopiej Górce w terminie do 11 listopada 2018r. (podając: imię i nazwisko, rok urodzenia, diecezję, numer telefonu, adres mailowy)

Prosimy o zabranie na rekolekcje:
Pisma św.
Stuły koloru białego i fioletowego
Alby
Księgi Liturgii Godzin

Adres:
Centrum Ruchu Światło-Życie

ul. Ks. F. Blachnickiego 2;
34-450 Krościenko n. D.
tel. e-mail: KopiaGorka@oaza.pl

Konto
Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie – DOR

91 8817 0000 2001 0020 3300 0102 (tytułem: rekolekcje kapłańskie 2018)
Uwaga. Przy zbiorowych wpłatach podajemy nazwiska kapłanów)