60. rocznica ogłoszenia Krucjaty Trzeźwości

 Katowice 08.09.2017

Drodzy Kapłani, członkowie i sympatycy Unii Kapłanów Chrystusa Sługi!

                     Dzisiaj przypada 60. rocznica ogłoszenia Krucjaty Trzeźwości w Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich, przemianowanej po roku na Krucjatę Wstrzemięźliwości. Wraz z księdzem Prałatem Henrykiem Bolczykiem mogliśmy dzisiaj przy Ołtarzu Bazyliki Piekarskiej o godzinie 10.00 celebrować Mszę świętą, w której dziękowaliśmy dokładnie po 60 latach dobremu Bogu przez wstawiennictwo MB Piekarskiej za Krucjatę Trzeźwości i jej następczynię Krucjatę Wyzwolenia Człowieka, za Ich założyciela Czcigodnego Sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego oraz za owoce Ich działania. Ks. Henryk wygłosił kazanie, w którym nawiązując do Święta Narodzenia N.M.P. opowiedział o Czcigodnym Słudze Bożym o Jego doświadczeniach czasu wojny, a także tworzeniu Krucjaty i jej proklamacji w Sanktuarium Piekarskim, o likwidacji Tego dzieła, o stworzeniu Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.

                Drodzy Kapłani! Na ten rok pragnę zaproponować materiały formacyjne w oparciu o List Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego z Fatimy. Po pierwsze trwa czas 100 lecia Objawień Maryi w Fatimie, a po drugie tytuł pracy rocznej Sługa Niepokalanej Nas przynagla.

                Zapraszam z racji tej okrągłej rocznicy powstania Krucjaty Trzeźwości na Ogólnopolską Pielgrzymkę Krucjaty Wyzwolenia Człowieka organizowaną 30 września w Katowicach. Zapraszam Was, a przez Was także wielu świeckich, członków Ruchu Światło-Życie, członków, kandydatów i sympatyków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Plakaty o pielgrzymce w wersji pdf można pobrać ze strony Ośrodka ks. Blachnickiego w Katowicach www.osrodek-brynow.pl

                 Zapraszam też do wzięcia udziału w Kapłańskim ORD w Krościenku w dniach 27-30 listopada. Zaprośmy też braci Kapłanów, którzy z Naszym Ruchem są związani dość luźno, aby zyskali wizję Ruchu, soborową wizję Kościoła, dla dobra ich posługi i właściwego kształtowania świeckich w Ruchu, w różnych Jego gałęziach.

                  Z braterskim pozdrowieniem ks. Wojciech Ignasiak