Życzenia Moderatora UKCHS na Święto Chrztu Pańskiego

DRODZY CZŁONKOWIE I SYMPATYCY UNII KAPŁANÓW CHRYSTUSA SŁUGI!
        „Podsumowując trzeba powiedzieć, że poprzez te trzy funkcje życiowe jakimi są : martyria, leiturgia, diakonia, żyje i buduje się Kościół jako wspólnota. Jeżeli te funkcje są rzeczywiście wypełniane, są żywe, wtedy powstaje komunia, communio, w wyniku świadectwa, liturgii i posługi. I dlatego jeżeli chcemy gdzieś stworzyć żywą wspólnotę, budować Kościół, to musimy praktycznie dbać o to, żeby ciągle była żywa martyria, leiturgia i diakonia. Jeżeli wszyscy są włączeni w ten proces świadectwa, sprawowania liturgii, wzajemnych służb we wspólnocie, to wtedy wspólnota żyje, rozwija się żywy Kościół. Kościół żywy, czyli ten, który faktycznie wciela się w jakąś wspólnotę i jest urzeczywistnioną międzyludzką wspólnotą zrodzoną ze wspólnoty z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym. (ks. F. Blachnicki Rekolekcje dla Wspólnoty Kapłanów Chrystusa Sługi, Światło-Życie, Lublin 1994, s.53n).
         W dniu Naszego Patronalnego Święta życzę Wam, Drodzy Bracia Kapłani, zanurzenia się w tajemnicę Chrystusa Sługi. Nowego zachwytu nad ukazanym Nam przez Czcigodnego Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, a wskazanym przez Sobór Watykański II rysem Chrystologii. Naśladowania Chrystusa Sługi w konkretnych sytuacjach życiowych, w oddawaniu siebie Bogu Ojcu i wspólnocie przez: dar czasu poświęcanego potrzebującym siostrom i braciom, służby Sakramentem Pokuty i Pojednania z uwzględnieniem konkretnych problemów i zmagań współczesnego człowieka, podzieleniem się tym, co mamy z potrzebującymi, a nie tym, co nam zbywa, otwartym sercem dla każdego spotkanego człowieka, a nadto wychodzenia ku ludziom na peryferiach.
         Dzisiaj w Święto Chrztu Pańskiego w katedrze Gliwickiej mogłem uczestniczyć w Święceniach Biskupich Księdza Andrzeja Iwaneckiego związanego z Ruchem Światło-Życie i trwającego w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka. Rodzice Bpa Andrzeja Anna i śp Wilhelm byli pierwszą Parą Diecezjalną Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie w diecezji katowickiej. Bardzo cieszy, że kolejny biskup w polskim episkopacie jest związany i wiele zawdzięcza formacji naszego Ruchu. Niech Jego przykład i Jego całej Rodziny wzmocni entuzjazm nas Kapłanów do jeszcze większego zaangażowania w Nasze grupy dzielenia w naszych diecezjach, a także mimo kryzysu ilości ludzi we wspólnotach, szczególnie młodzieżowych, do większego zaangażowania się dla dobra wspólnot Ruchu Światło-Życie.
Wasz Moderator ks. Wojciech Ignasiak