Wstęp do spotkań formacyjnych w małych grupach w roku 2016/2017

W grudniu ubiegłego roku minęło 30 lat od przejścia do wieczności ks. Wojciecha Danielskiego. Dlatego w tym roku pragniemy zaproponować Wam bracia: członkowie i sympatycy UKCHS spotkania, które mają jednym przypomnieć sylwetkę i duchowość ks. Wojciecha, a innym pokazać głębie jego duchowości. Bp Adam Wodarczyk w przedłożeniu „dlaczego warto modlić sie o wszczęcie procesu beatyfikacyjnego ks. Wojciecha Danielskiego?” napisał: „Atmosfera i rodząca się po śmierci ks. Danielskiego oddolna sława jego świętości, szczególnie w środowiskach Ruchu Światło-Życie, była zjawiskiem żywym i spontanicznym. Można, więc było się spodziewać rychłego wszczęcia procesu beatyfikacyjnego. Jednak w rok i dwa miesiące po śmierci ks. Danielskiego zmarł założyciel Ruchu Światło-Życie, sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. W tym momencie znacząca część uwagi członków Ruchu Światło-Życie i polskiego Kościoła skierowała się na utrwalenie dziedzictwa duchowego i świadectwa życia sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego… W tym kontekście pamięć o ks. Danielskim znalazła się na drugim planie, choć nadal była obecna… Aktualnie, kiedy proces beatyfikacyjny sługi Bożego osiągnął wysoki stopień zaawansowania, w Ruchu Światło-Życie dostrzeżono możliwość podjęcia starań o otwarcie procesu beatyfikacyjnego ks. Wojciecha Danielskiego.” (Publikacja: Przyjaciel Boga i ludzi – ks. Wojciech Danielski Lublin- Kraków 2012 r.)

Na ostatnich rekolekcjach dla moderatorów diecezjalnych padła propozycja, aby na tegorocznych spotkaniach kapłanów UKCHS przybliżyć postać ks. Wojciecha Danielskiego. Mamy nadzieję, ze te spotkania przyczynią się do wykorzystania świadectwa życia
i duchowości ks. Wojciecha w naszym życiu.

Ks. Wojciech Ignasiak