Pozdrowienia Paschalne z Góry Karola dla członków Unii Kapłanów

Carlsberg, Wielki Czwartek 2016 r.

W tym roku w Wielki Czwartek – 24 marca, przypada 95 rocznica urodzin Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.  Przeżywamy ten dzień  pełni radości paschalnej i wdzięczności za dar kapłaństwa i duchowość Chrystusa Sługi.
W ramach naszego tradycyjnego spotkania paschalnego podjęliśmy kapłańską doroczną refleksję nad myślą Założyciela. W poszukiwaniu dróg wprowadzania jej w życie oparliśmy się o tekst „Ewangelizacyjna wspólnota modlitwy i pracy u podstaw «Unii Kapłanów Chrystusa Sługi»”. Zachęcamy do pochylenia się nad tym tekstem zarówno osobiście jak i w naszych wspólnotach, gdyż pozwala on nam lepiej zrozumieć korzenie Unii i być wiernymi charyzmatowi Unii w dalszej naszej drodze.
W roku 2017 upłynie 30 lat od śmierci ks. Franciszka, Założyciela Unii Kapłanów Chrystusa Sługi, którego heroiczność cnót została potwierdzona przez Stolicę Apostolską Uznaliśmy, że z tej okazji winniśmy się spotkać w Carlsbergu na rekolekcjach dla członków Unii, w terminie, który zostanie podany później. Rekolekcje takie odbyły się już dwukrotnie w roku 1997 i 2012 i były głębokim przeżyciem dla ich uczestników oraz wyznaczyły dalsze etapy drogi kapłanów Chrystusa Sługi.
Zapraszamy także do pielgrzymowania do Carlsbergu, miejsca uświęconego ostatnimi latami życia i działalności Czcigodnego Sługi Bożego. Zachęcamy do włączenia się na dłuższe okresy czasu w rytm życia i posługi w ramach wolontariatu czy też roku szabatowego.
Duchowość zaproponowana nam przez ks. Franciszka stanowi wielki dar, ale wymaga stałego pielęgnowania i rozwoju, aby mogła owocować w naszych sercach stawać się  źródłem inspiracji także dla innych braci kapłanów.

Niech czas Paschalny kieruje nasze serca ku myśli Ojca Założyciela i otwiera je na ożywcze tchnienie Ducha Świętego.

 Ks. Henryk Bolczyk
Ks. Jacek Herma
Ks. Ireneusz Kopacz
Ks. Piotr Kulbacki