Komunikat po spotkaniu Zarządu Unii.

4 czerwca br. Odbyło się kolejne spotkanie Zarządu UKChS. Kolejny raz korzystaliśmy z gościnności ks. Andrzeja Pawlaka, zastępcy Moderatora Unii. Przy obecności wszystkich członków Zarządu, na spotkanie poświęciliśmy prawie cały dzień. Był czas na wspólną modlitwę Liturgią Godzin i dzielenie się słowem Bożym; czas na sprawowanie Eucharystii z homilią Moderatora Unii oraz stosunkowo dużo czasu na omówienie bieżących spraw dotyczących Unii i jej posługi zgodnej z celami statutowymi, zwłaszcza z jej pierwszorzędnym celem szczegółowym, jakim jest: „Wzajemna pomoc członków w dążeniu do świętości ewangelicznej właściwej stanowi kapłańskiemu w myśl soborowej Konstytucji o Kościele (KK 41) oraz Dekretu o posłudze i zyciu kapłańskim i innych wydanych na tej podstawie dokumentów Stolicy Apostolskiej, w szczególności adhortacji Pastores dabo vobis (Statut Stow., p. 5a). Trwający od wielu lat proces beatyfikacyjny sł. Bożego ks. F. Blachnickiego postrzegamy jako wielką szansę daną nam przez Boga, aby w trosce o osobistą świętość skorzystać z przykładu Założyciela Ruchu Światło-Życie. Jesteśmy przekonani, że gorliwa modlitwa o rychłą beatyfikację sługi Bożego przyczynia się nie tylko do postępu w  czynnościach procesowych, ale staje się źródłem inspirującym nas do większej troski o osobistą świętość. Zwracam się do wszystkich kapłanów
Unii, aby tam, gdzie jest to możliwe, podjąć inicjatywę sprawowania co miesiąc Eucharystii w int. procesu beatyfikacyjnego ks. F. Blachnickiego. Taka inicjatywa będzie podjęta w Krościenku, przy grobie sługi Bożego, każdego 27-go miesiąca, czyli w dniu, kiedy nasz Założyciel odszedł do Pana. Podczas wspólnotowej Eucharystii będziemy się modlić o cud za Jego wstawiennictwem, w intencjach naszego Ruchu, jak również o świętość wszystkich kapłanów, zwłaszcza tych, którzy posługują we wspólnotach oazowych i weszli na drogę Diakonii. Homilia będzie okazją do ukazywania sylwetki duchowej ks. Franciszka Blachnickiego zgromadzonym na Eucharystii wiernym, przybywającym tu – jak ufam – nie tylko z Krościenka i okolic, ale i z inych miejsc diecezji Tarnowskiej i całej Polski. Zapraszam do uczestnictwa w planowanych Eucharystiach, które będą sprawowane w kościele parafialnym w Krościenku, zawsze w porze mszy św. wieczornej, jak również do gromadzenia się na Eucharystii w innych miejscach, gdzie istnieją wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Życzę wszystkim członkom UKChS wytrwałości w podejmowaniu wysiłku gromadzenia się na miesięcznych spotkaniach w grupie kapłanów. Niech te spotkania w grupie dzielenia pomagają wszystkim w odkrywaniu piękna stylu życia kapłańskiego na wzór Chrystusa Sługi. Życzę też odwagi w ukazywaniu
tego stylu wobec innych kapłanów, z którymi spotykamy się w naszym codziennym posługiwaniu. Z pewnością autentyczne świadectwo życia  kapłańskiego jest najlepszym narzędziem w dziele ewangelizacji współczesnego świata. Zapewniam o mojej modlitwie w Waszych intencjach.
Ks. Jan Mikulski, Moderator UKChS