Komunikat: o formacji kapłanów w Ruchu

Członkowie zarządu UKChS podjęli się troski o formację kapłanów w poszczególnych filiach

Komunikat Unii Kapłanów Chrystusa Sługi
Nikogo nie trzeba przekonywać, jak bardzo ważna jest rola kapłana na drodze formacji w Ruchu Światło-Życie. Potrzebują kapłana dzieci, młodzież, dorośli i rodziny w kręgach Domowego Kościoła. Równocześnie należy podkreślić, że każdy kapłan potrzebuje formacji oazowej, aby mógł dobrze wypełnić powierzoną mu rolę moderatora w Ruchu.

Stowarzyszenie Unia Kapłanów Chrystusa Sługi, zgodnie ze swoim Statutem, pragnie „pomagać Ruchowi Światło-Życie przez formację moderatorów do wykonywania ich zadań w Ruchu” (p. 5d).

To ważne zadanie Unii stało się m.in. przedmiotem refleksji Zarządu Stowarzyszenia podczas ostatniego spotkania. Każdy z członków Zarządu UKChS zobowiązał się podjąć szczegółową troskę o formację kapłanów w jednej z filii Ruchu. I tak ks. Jan Mikulski będzie odpowiedzialny za filię krakowską, ks. Andrzej Pawlak za filię warszawską, ks. Piotr Kulbacki za filię lubelską, ks. Zbigniew Jerzy Snarski za filię pelplińską i ks. Wojciech Ignasiak za filię śląską. Ks. Adam Wodarczyk zgodził się podjąć podobną troskę o filię poznańską.

Dobrze byłoby, aby odpowiedzialni za poszczególne filie, zarówno kapłani, jak i pary filialne, pozostawali w kontakcie z wymienionymi kapłanami, aby na drodze obustronnej współpracy i troski o formację kapłanów, przyczynić się do rozwoju oazowych wspólnot kapłańskich w poszczególnych diecezjach, jak również do zdynamizowania wszystkich wspólnot Ruchu Światło-Życie w naszej Ojczyźnie.

Polecam modlitwie wszystkich oazowiczów tę ważną sprawę naszego Ruchu.

Ks. Jan Mikulski 
Moderator UKChS