Komunikat: Bp Wiktor Skworc zatwierdził nowy zarząd UKCHS

W dniu 10 grudnia ks. bp. Wiktor Skworc zatwierdził Zarząd Unii Kapłanów Chrystusa Sługi (UKChS) wybrany w 25 listopada 2003 w czasie Zgromadzenia Generalnego. Moderatorem Unii został ks. dr Marek Sędek, kapłan diecezji warszawsko-praskiej, zastępcą moderatora Unii ks. dr Jan Mikulski z diecezji tarnowskiej, skarbnikiem ks. prałat Henryk Bartuszek z archidiecezji warszawskiej, sekretarzem ks. dr Piotr Kulbacki z archidiecezji łódzkiej. W Zarządzie jest również ks. kan. Marcin Aleksy z diecezji bielsko-żywieckiej.

III Zgromadzenie Generalne Stowarzyszenia „Unia Kapłanów Chrystusa Sługi”. odbyło się w dniach 24 – 25 listopada br. w Krościenku nad Dunajcem. Wystąpiono o zmiany w statucie umożliwiające uzyskanie osobowości cywilno-prawnej. Unia wzięła wraz ze Stowarzyszeniem DIAKONIA współodpowiedzialność za Instytut im. ks. F. Blachnickiego. Podczas obrad Zgromadzenia skoncentrowano się przede wszystkim na sposobach formacji moderatorów, oraz przyszłych moderatorów – kleryków. Podzielono się doświadczeniem spotkań grup kapłańskich w 13 środowiskach (diecezjach). Przedstawiono propozycje nowych typów rekolekcji oazowych oraz 1-2 dniowych sesji tematycznych dla kapłanów początkujących jako opiekunów grup oazowych. Jeden z kapłanów, członków Unii, uzyskał zgodę swego biskupa, by udać się na Ukrainę do posługi z ramienia Unii.

Stowarzyszenie erygował 15 sierpnia 2000 roku biskup tarnowski Wiktor Skworc. Pierwszym moderatorem Unii (2000-2003). był ks. Roman Litwińczuk z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, moderator generalny Ruchu Światło-Życie. Obecnie do Unii Kapłanów Chrystusa Sługi należy 111 księży z całej Polski. Jeden z członków zmarł.

Członkowie Stowarzyszenia Unii Kapłanów Chrystusa Sługi spotykają się w ciągu roku w 13 grupach w różnych polskich diecezjach, biorą udział w rekolekcjach i dniach wspólnoty. Unia ma pomagać swoim członkom w drodze do świętości i ambitnego kapłaństwa na miarę trzeciego tysiąclecia. Głównym celem Stowarzyszenia jest pomoc kapłanom w dążeniu do świętości na podstawie charyzmatu i duchowości Ruchu Światło-Życie. Księża należący do Unii mają w miarę możliwości jak najczęściej spotykać się na wspólnej modlitwie i dzieleniu się Słowem Bożym. Unia ma być kontynuacją idei sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego o wspólnocie kapłanów moderatorów.

axr, pk, kdr