komunikat: Pierwsze zgromadzenie Generalne UKCHS

Ks. Roman Litwińczuk z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej został wybrany moderatorem Unii Kapłanów Chrystusa Sługi. Wspólną modlitwą codziennego oddania kapłana Chrystusowi Słudze i odśpiewaniem radosnego Magnificat u grobu Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego zakończyło się w Krościenku nad Dunajcem pierwsze Zgromadzenie Generalne członków Stowarzyszenia Unia Kapłanów Chrystusa Sługi. Zgromadziło ono w dniach 27 – 28 listopada br. 47 spośród 77 formalnych członków stowarzyszenia z kraju i zagranicy (Niemcy, Słowacja). Unia, erygowana na prawie diecezjalnym przez biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca 15 sierpnia br. zrzesza kapłanów moderatorów Ruchu Światło-Życie i ma za zadanie wzajemną pomoc członkom w dążeniu do świętości w życiu kapłańskim oraz służyć Ruchowi Światło-Życie przez formację moderatorów do lepszego wykonywania ich zadań w Ruchu.

Na pierwszym Zgromadzeniu Generalnym członków Unii, oprócz sprecyzowania celów i zadań dla Stowarzyszenia wybrano także Diakonię Stowarzyszenia (zarząd), która w sposób szczególny będzie spełniać posługę jedności w Unii, czyli: moderatora stowarzyszenia (przewodniczącego zarządu) oraz czterech członków zarządu, w tym jego zastępcę, sekretarza i skarbnika.

– Chodzi nam przede wszystkim o życie duchowe, o to by Unia pomagała jej członkom w drodze do świętości, do kapłaństwa ambitnego, na miarę trzeciego tysiąclecia – powiedział 28 listopada ks. Litwińczuk, moderator UKCHS. Według niego, najważniejszy cel Unii to pomoc kapłanom w dążeniu do świętości w oparciu o charyzmat i duchowość Ruchu Światło-Życie. „Chcemy aby w naszej codzienności światło jakie przychodzi poprzez Słowo Boże, poprzez Chrystusa, który jest Światłością świata, światło pochodzące z nauczania Kościoła, ale też światło sumienia i rozumu czynić naszym życiem. Temu oczywiście służą wszystkie praktyki życia duchowego, którym chcemy być wierni: Liturgia Godzin, Eucharystia, medytacja” – stwierdził. Dodał też, że księża należący do Unii będą w miarę możliwości jak najczęściej spotykać się na wspólnej modlitwie i dzieleniu się Słowem Bożym oraz – jak się wyraził – propagować kulturę życia kapłańskiego. – „Sądzimy, że w 100 proc. Unia jest kontynuacją idei ks. Blachnickiego o wspólnocie kapłanów moderatorów. Statut Unii praktycznie poza drobnymi retuszami prawnymi jest autorstwa ks. Franciszka Blachnickiego.

Jeszcze dziś tj. 28 listopada, po raz pierwszy, zebrał się nowoukonstytuowany zarząd stowarzyszenia. Księża mają nadzieję, że zostanie on w najbliższych dniach lub tygodniach zatwierdzony przez bp Wiktora Skworca, delegata Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie. Moderatorem Unii został wybrany ks. Roman Litwińczuk z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, jego zastępcą ks. Marek Sędek z diecezji warszawsko-praskiej, skarbnikiem ks. Henryk Bartuszek z archidiecezji warszawskiej, sekretarzem – ks. Wojciech Wojtach z archidiecezji białostockiej a ks. Piotr Kulbacki, moderator krajowy KWC został członkiem zarządu.

Stowarzyszenie Unia Kapłanów Chrystusa Sługi zostało erygowane 15 sierpnia przez biskupa diecezji tarnowskiej Wiktora Skworca. Należy do niego 77 kapłanów z różnych diecezji, zgromadzeń zakonnych a także z Niemiec i Słowacji – należących wcześniej do nieformalnej Unii Kapłanów Chrystusa Sługi – którzy obecnie złożyli swoje oświadczenia o przynależności, potwierdzone przez biskupów diecezjalnych.

ks. Tomasz Opaliński,
mgr Anna Wojtas